Lịch khai giảng

C500 Thanh Xuân
STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
1 B1 Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Hàng tuần Giảm 10% học phí trong tháng này.
2 B2 Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Hàng tuần Giảm 10% học phí trong tháng này.
3 C Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Hàng tuần Giảm 5% học phí trong tháng này.
4 D,E Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Đã khai giảng Liên hệ để biết thêm chi tiết
C500 Hà Đông
STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
1 B1 Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Hàng tuần Giảm 10% học phí trong tháng này.
2 B2 Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Hàng tuần Giảm 10% học phí trong tháng này.
3 C Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Hàng tuần Giảm 5% học phí trong tháng này.
4 D,E Thứ 2 đến CN từ 8h00-19h30 Đã khai giảng Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

 

0395458836